/

Staking

ii7zCu8JNnYYgPT8PwpVYiTS1gcK5RWJfsyuPXTDv8Bn9wspY

6 active validators

Node Weight Delegations Started on Time left
NodeID-AFtmZMo4p7AZVenJtT9D2Tbk1od5mrJge 1,000.00 0 Nov 18, 2022 122 days
NodeID-Gmitibwg27b6WqHLjqmGiXZAh1kmZVq5P 1,000.00 0 Nov 18, 2022 239 days
NodeID-LCvxVSwts7BQAS5mVuXH8XYGuVJZSRtCn 1,000.00 0 Nov 18, 2022 239 days
NodeID-M17yakji8RzPBFJNPXnksjoeabg7BXUJH 1,000.00 0 Nov 18, 2022 239 days
NodeID-YdCKQdXecSPWqABWcRtPZvBaLd3MPPR8 1,000.00 0 Nov 18, 2022 239 days
NodeID-Ahq7qT8wG6ufLoM8MrvB5G65SbEfZC85B 1,000.00 0 Nov 24, 2022 247 days